Motoriek kleuters

Observatielijst motorisch functioneren

Nieuw!

Met de observatielijst Motoriek kleuters krijgt u inzicht in hoe kinderen motorisch functioneren in vergelijking met leeftijdsgenootjes. U kijkt naar hun grove en fijne motoriek door uw mening aan te kruisen op dertig stellingen. En u signaleert met de observatielijst welke kinderen achterblijven bij leeftijdsgenootjes. De scores vergelijkt u met een landelijke groep kleuters. Met deze gegevens kunt u aan de slag door een van de gebieden extra aandacht te geven in de groep.

Over Motoriek kleuters

  • De vragenlijst is op leeftijd genormeerd en daardoor het hele jaar af te nemen.
  • Het invullen in eenvoudig. U vult de lijst digitaal in en het duurt ongeveer vijf tot tien minuten per leerling. U geeft per onderdeel, bijvoorbeeld rennen, springen, bouwen, kleien, aan welk woord het beste bij de leerling past. 
  • Na de afname heeft u direct de beschikking over de rapportages van de leerlingen op groepsniveau. Met kleurcodes ziet u welke scores (zeer) afwijkend zijn.
  • Per domein ( grove en fijne motoriek) komen een van deze signalen naar voren: niet afwijkend, afwijkend, zeer afwijkend. Het woord afwijkend als resultaat geeft niet aan dat er een motorische afwijking is. Het zegt wel iets over hoe het functioneren van het jonge kind zich verhoudt ten opzichte van leeftijdsgenoten. De observatielijst geeft ook suggesties om de ontwikkeling te stimuleren. 

Naast de Observatielijst Motoriek voor kleuters is er ook de Observatielijst voor kleuters (VISEON-kleuters) over het sociaal-emotioneel functioneren.

Materiaal

  • Observatielijst voor kleuters