Rekenen-Wiskunde

Voor groep 3 tot en met 8

Bestel met uw eigen klantnummer. Zo heeft u automatisch toegang tot de digitale toetsen.
Rekenen-Wiskunde

Wilt u de vorderingen van uw leerlingen weten op het gebied van de rekenvaardigheid? En wilt u weten hoe het staat met de ontwikkeling van de groep als geheel en het rekenonderwijs bij u op school? Gebruik dan de LVS-toetsen Rekenen-Wiskunde.

Over de toetsen Rekenen-Wiskunde

De toetsen bevatten opgaven uit de volgende leerstofonderdelen:
 • getallen en getalrelaties
 • hoofdrekenen: optellen en aftrekken
 • hoofdrekenen: vermenigvuldigen en delen
 • complexere toepassingen
 • meten, tijd en geld
 • breuken, verhoudingen en procenten (bovenbouw)

Het afnemen van de toets
 • Tot halverwege groep 5 bestaan de toetsen uit twee delen en vanaf eind groep 5 uit drie delen.
 • De afname van elk deel neemt 40 tot 45 minuten in beslag.
 • De scores legt u per leerling vast op het leerlingrapport; van de groep in een groepsoverzicht. Daarnaast is er een groepsrapport, waarop u direct kunt zien hoe een leerling of uw groep als geheel ervoor staan.

Kennismakingsboekjes

Voor groep 3 en 4 hebben we Kennismakingsboekjes. Met deze boekjes wennen uw leerlingen aan de vraagstelling. Via Ga naar kunt u naar de pagina gaan voor meer informatie of om te bestellen.

Digitaal

Naast papieren toetsen, kunt u ook digitale toetsen Rekenen-Wiskunde afnemen. Als u de leerkrachtmap hebt aangeschaft, krijgt u kosteloos de beschikking over de digitale variant van de toetsen. U betaalt alleen voor de afname van de toetsen. De resultaten verwerkt u in het Computerprogramma LOVS.

Nieuw: derde generatie LVS-toetsen Rekenen-Wiskunde
In het schooljaar 2013/2014 zijn de nieuwe LVS-toetsen Rekenen-Wiskunde verschenen voor groep 3. Wilt u meer weten over de derde generatie toetsen? Kijk dan onder Ga naar bij Derde generatie LVS-toetsen.

Merkt u dat een leerling onvoldoende vooruitgaat?

 • Bekijk dan de overzichten in de inhoudsverantwoording om een indruk te krijgen wat een leerling met een bepaald vaardigheidsniveau moet kennen en kunnen.
 • Gebruik het rapport categorieënanalyse in het Computerprogramma LOVS bij het analyseren van de toetsresultaten.
 • Zet dan na afname van de toets Diagnosticeren en plannen in: zo krijgt u extra informatie over de rekenvaardigheid.

Speciale leerlingen

Voor leerlingen met extra onderwijsbehoeften en/of een vertraagde ontwikkeling zijn de toetsen Rekenen-Wiskunde aangepast. De toetsresultaten zijn uitwisselbaar met die van de reguliere toetsen Rekenen-Wiskunde.

Slechtziende leerlingen en brailleleerlingen

Voor deze groep leerlingen zijn er aangepaste toetsen. Rechts onder Ga naar vindt u alle informatie hierover.

Afname

 • Groep 3 t/m groep 7: januari en juni
 • Groep 8: november of januari

Materiaal

 • Leerkrachtmap met:
  –  handleiding
  –  opgavenboekjes
  –  antwoordbladen (kopieerbaar)
  –  kopieerbare registratieformulieren
  –  inhoudsverantwoording

Los te bestellen

 • Sets opgavenboekjes