Rekenen-Wiskunde 3.0

Voor groep 3, 4, 5, 6 en 7

Nieuw voor groep 7!
cito-rekenen-wiskunde-3.0

Met de LVS-toetsen Rekenen-Wiskunde 3.0 volgt u de vorderingen van uw leerlingen in rekenvaardigheid. De resultaten van de toetsen geven u een duidelijk beeld van de ontwikkeling van de groep en van het rekenonderwijs bij u op school. U neemt de toetsen op papier of digitaal af.

Nieuwe toetsen

De nieuwe LVS-toetsen zijn beschikbaar voor groep 3, 4, 5, 6 en 7. Omdat de opbouw van de toetsen 3.0 afwijkt van die van de oude toetsen, kunt u de resultaten van de oude en nieuwe toetsen niet met elkaar vergelijken. Maakt u dit schooljaar de overstap naar de nieuwe toetsen? U kunt starten met de toetsen van groep 3, maar een versnelde invoering van toetsen voor andere groepen is ook mogelijk. Neem voor advies op maat contact op via adviespo@cito.nl.

Let op! Het leerlingmateriaal voor groep 3 van de tweede generatie toetsen Rekenen-Wiskunde is vanaf dit schooljaar niet meer te bestellen.

Over de toetsen Rekenen-Wiskunde 3.0

De opgaven toetsen de leerstofonderdelen uit de vier domeinen van de referentieniveaus:
 • getallen
 • verhoudingen
 • meten en meetkunde
 • verbanden

Inhoud
 • Met zowel contextopgaven als kale opgaven.
 • Een beknopte en gebruiksvriendelijke handleiding door de afnamekaarten en overzichtelijke stappenplannen om toetsresultaten te interpreteren en te analyseren.
 • Extra toetsen voor leerlingen met een vertraagde ontwikkeling. 
 • Extra categorieënanalyse context-kaal bij gebruik van Computerprogramma LOVS.

Verwerken resultaten

De resultaten van de afname verwerkt u met het Computerprogramma LOVS of handmatig op registratieformulieren die u kunt downloaden op Cito Portal.  

Speciale leerlingen

In de derde generatie LVS-toetsen is rekening gehouden met leerlingen met extra onderwijsbehoeften door:
 • extra (tussen)toetsen op te nemen;
 • opgaven te laten screenen door leerkrachten uit het s(b)o;
 • extra aandacht voor eenvoudig taalgebruik;
 • zo min mogelijk onnodige details in illustraties te gebruiken;
 • een overzichtelijke lay-out.

Cluster 1: slechtziende leerling
De aangepaste boekjes voor groep 3, 4, 5, 6 en 7 kunt u rechtstreeks bestellen.

Hulp

Voor extra hulp kunt u Rekenen-Basisbewerkingen en Diagnosticeren en plannen inzetten.  


Materiaal voor afname half januari, half februari en juni

 • Leerkrachtmap met:
  –  de handleiding
  –  afnamekaarten
  –  opgavenboekjes
 • Los te bestellen
  –  sets opgavenboekjes