Spelling

Voor groep 3 tot en met 8

Bestel met uw eigen klantnummer. Zo heeft u automatisch toegang tot de digitale toetsen.
Nu ook voor groep 7: Spelling

De toetsen Spelling volgen nauwkeurig de ontwikkeling van de spellingvaardigheid van leerlingen tijdens de basisschoolperiode. Met de resultaten hebt u een startpunt voor gerichte hulp. De uitkomsten van de toetsen geven u een goed beeld van de ontwikkeling van een bepaalde leerling. Daarnaast krijgt u zicht op de ontwikkeling van de groep als geheel en van het spellingonderwijs op uw school.

Over de toetsen Spelling

 • Met opgaven over vijftig verschillende spellingcategorieën (verspreid over de toetsen van groep 3 t/m 8).
 • Sluiten aan bij de meest gebruikte spellingmethoden.
 • Elke toets bestaat uit drie modules, waarvan elke leerling er twee maakt:
  –  gezamenlijke startmodule
  –  gemakkelijkere module Vervolg 1 of
  –  moeilijkere module Vervolg 2
 • Werkwoordspelling vanaf eind groep 7.
 • Bevatten dictee- en meerkeuzeopgaven. De dicteeopgaven brengen het actief spellen in beeld. De meerkeuzeopgaven meten het passief spellen (herkennen van spelfouten in een geschreven tekst).
 • Sluiten aan bij de kerndoelen en referentieniveaus.
 • De scores legt u voor ieder kind vast in een leerlingrapport en die van de groep in een groepsoverzicht. Daarnaast is er een groepsrapport waarop u direct ziet hoe uw leerlingen individueel en uw groep als geheel ervoor staan.

Kennismakingsboekjes

Voor groep 3, 4 en 5 hebben we Kennismakingsboekjes. Met deze boekjes wennen uw leerlingen aan de vraagstelling. Via Ga naar kunt u naar de pagina gaan voor meer informatie of om te bestellen.

Digitaal

Wilt u de toetsen Spelling liever digitaal afnemen? Dat kan! Als u de leerkrachtmap aanschaft, downloadt u kosteloos de digitale variant van de toets (met uitzondering van de toets M3 die alleen op papier afgenomen kan worden). U betaalt alleen voor de afname van de toetsen. De resultaten van uw leerlingen op de digitale toetsen verwerkt u in het Computerprogramma LOVS.

Analyse en hulp

Merkt u dat een leerling onvoldoende vooruitgaat, dan gebruikt u een analyseformulier uit de leerkrachtmap of het Computerprogramma LOVS om de gemaakte fouten te categoriseren. Als u voldoende informatie verzameld hebt, stelt u vast welke acties u wilt ondernemen. De Hulpboeken Spelling bieden hierbij uitkomst. Met deze hulpboeken ondersteunt en stimuleert u de spellingvaardigheid op verschillende gebieden van met name zwakke leerlingen.

Speciale leerlingen

Kijk onder Ga naar voor de aangepaste toetsen Spelling voor speciale leerlingen. De toetsresultaten zijn uitwisselbaar met de reguliere toetsen Spelling.

Slechtziende leerlingen en brailleleerlingen

Voor deze groep leerlingen zijn er aangepaste toetsen. Rechts onder Ga naar vindt u alle informatie hierover.

Afname

 • Groep 3 t/m 7: januari en juni
 • Groep 8: november of januari

Materiaal

 • Leerkrachtmap met:
  –  handleiding
  –  opgavenboekjes
  –  kopieerbare registratieformulieren
  –  inhoudsverantwoording

Los te bestellen

 • Sets opgavenboekjes