Spelling 3.0

Voor groep 3, 4, 5, 6 en 7

Groep 8 is vanaf 6 augustus te bestellen in de webwinkel
Spelling 3.0

Met de dictees van de LVS-toetsen Spelling 3.0 ziet u direct hoe de spellingvaardigheid van uw leerlingen, uw groep en uw school is. De dictees neemt u in ongeveer dertig minuten af. Merkt u dat een leerling een bepaald typefout vaker maakt? Zet dan het controledictee in om na te gaan of de leerling een specifieke spellingcategorie onvoldoende beheerst. Zo biedt u onderwijs op maat! U kiest zelf of u ze op papier of digitaal afneemt.

Nieuwe toetsen

De nieuwe LVS-toetsen zijn beschikbaar voor groep 3, 4, 5, 6 en 7. Omdat de opbouw van de toetsen 3.0 afwijkt van die van de oude toetsen, kunt u de resultaten van de oude en nieuwe toetsen niet met elkaar vergelijken. Maakt u dit schooljaar de overstap naar de nieuwe toetsen? U kunt starten met de toetsen van groep 3, maar een versnelde invoering van toetsen voor andere groepen is ook mogelijk. Neem voor advies op maat contact op via adviespo@cito.nl.

Let op! Het leerlingmateriaal voor groep 3 van de tweede generatie toetsen Spelling is vanaf dit schooljaar niet meer te bestellen.

Wat is er inhoudelijk gewijzigd in Spelling 3.0?

 • Uitsluitend dicteeopgaven (actieve spelling), geen multiple choice-opgaven; de toets M3 bestaat uit woorddictee met plaatjes; de overige toetsen zijn dictees met zinnen waarbij de leerling alleen het doelwoord hoeft op te schrijven.
 • Verbeterde foutenanalyse: u kunt nu alle meest voorkomende fouten binnen een woord eenvoudig analyseren.
 • Werkwoordspelling voor groep 7 en 8, ook in dicteevorm. Lees ook het artikel ‘Toetsing van werkwoordspelling in groep 7
 • Passieve spelling toetst u in nieuwe toets Taalverzorging voor groep 6 tot en met 8.
 • Sluit aan bij de meest recente methoden (gezamenlijke spellinglijn)

Tip: Een compleet beeld

Wist u dat u de toetsen Spelling 3.0 en Taalverzorging samen alle aspecten van het referentieniveau Nederlandse Taal toetsen?

Schema Taalverzorging

Materiaal voor afname half januari – half februari en juni

 • Leerkrachtmappen met: 
  –  de handleiding 
  –  afnamekaarten 
  –  opgavenboekjes (alléén M3) en antwoordbladen 
 • Los te bestellen:
  –  sets opgavenboekjes M3

Verwerken resultaten

De resultaten van de afname verwerkt u met het Computerprogramma LOVS of handmatig op registratie- en analyseformulieren die u downloadt op Cito Portal.

Speciale leerlingen

In de derde generatie LVS-toetsen is rekening gehouden met leerlingen met extra onderwijsbehoeften door:
 • extra (tussen)toetsen op te nemen;
 • opgaven te laten screenen door leerkrachten uit het s(b)o;
 • korte en concrete dicteezinnen waarin de ik-vorm, gebiedende wijs en vraagzinnen zoveel mogelijk zijn vermeden;
 • zo min mogelijk onnodige details in illustraties te gebruiken;
 • opgavenboekje en antwoordbladen op A4-formaat, zodat leerlingen meer schrijfruimte hebben.

Cluster 1: slechtziende leerling

Vanwege de dicteevorm is een aangepaste versie niet nodig. Tip: gebruik papier met een regelafstand die leerlingen gewend zijn of laat hen de opgaven op de computer in Word maken.