Hulpboeken Spelling

Voor groep 3 tot en met 8

Hulpboek spelling

Met de hulpboeken Spelling ondersteunt en stimuleert u met name de zwakke leerlingen. Eventuele spellingproblemen kunnen er direct mee worden aangepakt. Deze hulpboeken sluiten aan bij de toetsen Spelling voor groep 3 tot en met 8.

Nieuw! U kunt de onderdelen Fonemendictee (artikelnummer 59606) en de Handleiding Toets auditieve analyse – Fonemendictee (artikelnummer 61417) uit het Hulpboek Spelling groep 3 nu apart bestellen. Dat is heel handig als u al werkt met de Toetsen spelling 3.0. Deze twee onderdelen sluiten namelijk prima aan bij de nieuwe toetsen. Heeft u het Hulpboek Spelling al in huis? Dan vindt u deze onderdelen hierin en is het dus niet nodig om deze onderdelen te bestellen.

Aansluiting met de toetsen Spelling

De hulpboeken bieden voor elke behandelde spellingscategorie:
  • een controledictee
  • aanwijzingen voor de leerkracht
  • suggesties voor oefenvormen
  • verwijzingen naar remediërend materiaal

Voor leerlingen van groep 3 met hardnekkige spellingproblemen staan in het hulpboek twee aanvullende toetsen waarmee u deelvaardigheden voor spelling in kaart brengt: het Fonemendictee en de Toets voor Auditieve analyse. Vanaf groep 7 is er naast het hulpboek voor niet-werkwoordspelling ook een hulpboek voor werkwoordspelling.

Hoe werken de Hulpboeken Spelling?

Als u op basis van de resultaten op de toetsen Spelling constateert dat een leerling onvoldoende vooruitgaat of een (te) lage spellingvaardigheid heeft, dan bieden de hulpboeken u een handreiking. In de hulpboeken is aan elke spellingcategorie een hoofdstuk gewijd. Met behulp van didactische aanwijzingen en verschillende oefenvormen pakt u het spellingprobleem van de leerling aan.

Materiaal

  • Losbladige uitgaven voorzien van perforaties en tabbladen voor toevoeging aan leerkrachtmap

Los te bestellen

  • Sets opgavenboekjes Fonemendictee