Studievaardigheden

Voor groep 5 tot en met 8

Bestel met uw eigen klantnummer. Zo heeft u automatisch toegang tot de digitale toetsen.
Studievaardigheden groep 7

Met de toetsen Studievaardigheden volgt u uw leerlingen op het gebied van informatieverwerking. Deze basisvaardigheden zijn van belang om efficiënt en effectief te leren.

Over de toets Studievaardigheden

 • Elke toets bevat twee taken:
  1. opgaven over kaartlezen en het lezen van schema’s, tabellen en grafieken;
  2. opgaven over het samenvatten van studieteksten en het opzoeken van informatie.
 • De leerlingen noteren hun antwoorden in het opgavenboekje.
 • De scores legt u voor iedere leerling vast in een leerlingrapport; van de groep in een groepsoverzicht. Daarnaast is er een groepsrapport waarop u direct ziet hoe uw leerlingen individueel en uw groep als geheel er op een bepaald moment voor staan.
  U kunt de scores ook verwerken in het Computerprogramma LOVS. U hebt dan ook de mogelijkheid om een categorieënanalyse te maken.

Digitaal

U wilt de toets digitaal afnemen? Dat kan! Als u de leerkrachtmap hebt aangeschaft, beschikt u ook meteen over de digitale toetsen. U betaalt alleen voor de afname van de toetsen.

Zelfstandig leren & Werkstukken maken

Naast de basisvaardigheden spelen bij studievaardigheid ook complexere vaardigheden een rol. Kijk rechts op deze pagina voor meer informatie.

Afname

 • Groep 5 tot en met 7: mei/juni
 • Groep 8: november of januari

Materiaal

 • Leerkrachtmap per groep met:
  –  handleiding
  –  opgavenboekjes en bronnenboekjes
  –  kopieerbare registratieformulieren
  –  inhoudsverantwoording

Los te bestellen

 • Sets opgavenboekjes en bronnenboekjes