Taaltoets Alle Kinderen

Voor groep 1 tot en met 4

Alle kinderen

Beheersen uw taalzwakke leerlingen het Nederlands voldoende om met succes de basisschool te doorlopen? Dit stelt u vast met de Taaltoets Alle Kinderen (TAK). Deze diagnostische toets is bestemd voor autochtone en allochtone leerlingen van 4 tot 9 jaar. Met de TAK stelt u de mondelinge taalvaardigheid in het Nederlands vast en kunt u ook de mondelinge taalontwikkeling volgen.

Over de Taaltoets Alle Kinderen

 • De toets bestaat uit tien receptieve en (re)productieve taken. U kunt de taken naar keuze afnemen.
 • De taken gaan over de vaardigheden van het vormen van klanken, woorden, zinnen en teksten.
 • Door de taken mondeling af te nemen krijgt u inzicht in de verschillende mondelinge vaardigheden.
 • De toetsresultaten kunt u vergelijken met (van huis uit) Nederlandstalige en niet-Nederlandstalige kinderen van dezelfde leeftijd. Zo spoort u moeiteloos sterke en zwakke punten in de taalverwerving op.

Afname

 • Groep 1: oktober/november
 • Groep 2: september/oktober of mei/juni
 • Groep 3 en 4: mei/juni

Materiaal

 • Leerkrachtmap met:
  – een handleiding
  – vier platenboeken
  – twee verteltaken
  – een leerlingboek
  – een cd-rom

Los te bestellen

 • Set leerlingboeken