Zelfstandig leren & Werkstukken maken

Voor groep 5 tot en met 8

Zelfstandig leren en Werkstukken maken

Naast de vaardigheden die nodig zijn om te studeren spelen bij studievaardigheid ook complexere vaardigheden een rol. Met het pakket Zelfstandig leren & Werkstukken maken brengt u in kaart hoe goed leerlingen deze complexe vaardigheden beheersen.

Over Zelfstandig leren & Werkstukken maken

Zelfstandig leren 
 • Klassikale leergang voor leerlingen van groep 7 en 8.
 • Elke les begint met het zelfstandig uitvoeren van een leertaak. De leerlingen noteren daarbij hoe ze de taak aanpakken.
 • Of het leren van de taak succes heeft gehad, meet u met een toets.
 • De resultaten van de toetsen zijn het uitgangspunt voor een leergesprek. Hierin staan de gehanteerde studiemethoden centraal.
 • In de leergesprekken krijgen leerlingen van elkaar en van u tips om hun studiemethode te verbeteren. Deze verbeterde methode proberen ze daarna uit in een volgende leertaak.

Werkstukken maken 
 • Opdrachten voor leerlingen van groep 5 tot en met 8.
 • Door de opdrachten ziet u hoe vaardig uw leerlingen zijn in het schrijven van werkstukken.
 • Bij de beoordeling van de werkstukken gebruikt u het beoordelingsmodel uit de handleiding. U beoordeelt zowel het proces, de stappen die de leerling zet, als de kwaliteit van het product zelf.
 • Als u meerdere werkstukken beoordeelt, ziet u hoe de leerling zich ontwikkelt. Dit is belangrijke informatie voor de begeleiding van een leerling bij een volgend werkstuk.

Materiaal

 • Leerkrachtmap met:
  –  handleiding Zelfstandig leren
  –  handleiding Werkstukken maken
  –  studielessen en toetsen Zelfstandig leren
  –  kopieerbare registratieformulieren
  –  logboeken

Los te bestellen

 • Sets studielessen en toetsen Zelfstandig leren