Examinering & certificering, training en consultancy

Training & advies

Wilt u leren objectief te beoordelen of eigen beoordelingsinstrumenten te ontwikkelen?
Wij zijn vertrouwd met alle stappen in een toets- of examenproces:
  • het bepalen wát u wilt meten
  • de keuze van instrumenten
  • de afname van een toets
  • de interpretatie van de resultaten

In elke stap van dit proces kunnen wij u ondersteunen.

Certificeren

Met een certificaat kunt u of kunnen uw medewerkers deskundigheid aantonen. Onderwijsinstellingen kunnen laten zien dat zij zich verantwoordelijk voelen voor de kwaliteit van examinering van het onderwijs. Onze trainingen en certificeringstrajecten zijn afgestemd op de compententieprofielen van de NVE (Nederlandse Vereniging Examens).


Toetsen

Bent u op zoek naar een betrouwbaar beoordelingsinstrument? U kunt bij ons terecht voor verschillende soorten beoordelingsinstrumenten. Naast de bekende toetsen die cognitieve kennis meten, ontwikkelen we instrumenten om competenties te beoordelen.
Onze beoordelingsinstrumenten zijn betrouwbaar en valide. Dit betekent dat u op basis van de toets- of examenresultaten gefundeerde uitspraken kunt doen.