SluitenSluiten
Docentenoverleg

Divisie Centrale Toetsen en Examens

Centrale examens vo, mbo en Centrale Eindtoets po

Cito logo plectrumVerder
Divisie Centrale Toetsen en Examens

Ontwikkelt en adviseert bij wettelijke toetsen

Bij de divisie Centrale Toetsen en Examens (CTE) ontwikkelen we opgaven voor alle centrale examens in het voortgezet onderwijs, in opdracht van de overheid. Dat doen we eveneens voor de centrale mbo-Examens Nederlandse taal en Engels én de Centrale Eindtoets die wordt afgenomen in groep 8 van het basisonderwijs. We werken hiervoor nauw samen met honderden onderwijsprofessionals uit het veld. Daarbij doen we structureel onderzoek naar de moeilijkheid van centrale examens en dragen vanuit onze expertise bij aan het ondersteunen van onderwijsprofessionals en nieuwe vormen van toetsing en examinering.
CTE Logo NieuwOp het plein

Onze ketenpartners

Met deze ketenpartners zorgen we ervoor dat het onderwijs elk jaar weer kan bouwen op goede, veilige en betrouwbare centrale examens.
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) 
  Stelt per vak het examenprogramma vast. Dit programma bepaalt de inhoud van het vak, welke onderdelen scholen moeten toetsen in het schoolexamen en wat centraal geëxamineerd wordt.
  Zie: Ministerie van OCW
 • College voor Toetsen en Examens (CvTE)
  Beschrijft voor alle vakken de centrale examenstof in een syllabus. Het CvTE voert regie op de uitvoering van de centrale examens in opdracht van OCW. Jaarlijks verstrekt het CvTE aan Cito een constructieopdracht. Die opdracht beschrijft voor elk vak: de lengte van het examen, het aantal opgaven en het soort opgaven.
  Zie: CvTE
 • Inspectie van het onderwijs
  Ziet erop toe dat de afnames van de centrale examens verloopt volgens de voorschriften. De directeur van de school is verantwoordelijk voor de afnames.
  Zie: Onderwijsinspectie
 • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
  Beheert de administratie, de inschrijvingen en de digitale systemen Facet en het Basisiregistratiesysteem onderwijs (BRON).
  Zie: DUO

  Wie is eigenaar van de centrale toetsen en examens?
  In de periode dat de centrale examens onder constructie zijn, zijn ze eigendom van Stichting Cito. Pas als ze definitief door het CvTE zijn vastgesteld, gaat het eigendom over naar het ministerie van OCW. Daarom zijn centrale examens ook te vinden op examenblad.nl.