Sluiten
Docentenoverleg

Centrale toetsen en examens

Voor mbo, vo en po

Voor goede, veilige en betrouwbare examens

Bij Stichting Cito maken we alle centrale examens voor het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. Ook maken we jaarlijks de Centrale Eindtoets voor het basisonderwijs. Dit werk gebeurt bij onze divisie Centrale Toetsen en Examens (CTE). We werken hiervoor nauw samen met honderden onderwijsprofessionals uit het veld.

Maatregelen coronavirus 2022

Vrijdag 17 december 2021 heeft minister Slob aanvullende maatregelen bekendgemaakt voor het examenjaar 2022.
Kijk voor meer informatie op:

Onze ketenpartners

Met onze ketenpartners CvTE en DUO zorgen we ervoor dat het onderwijs elk jaar weer kan vertrouwen op goede, veilige en betrouwbare eindexamens.
 • Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) 
  Stelt per vak het examenprogramma vast. Dit programma bepaalt de inhoud van het vak, welke onderdelen scholen moeten toetsen in het schoolexamen en wat centraal geëxamineerd wordt.
  Zie: Ministerie van OCW
 • College voor Toetsen en Examens (CvTE)
  Beschrijft voor alle vakken de centrale examenstof in een syllabus. Het CvTE voert regie op de uitvoering van de centrale examens in opdracht van OCW. Jaarlijks verstrekt het CvTE aan Cito een constructieopdracht. Die opdracht beschrijft voor elk vak: de lengte van het examen, het aantal opgaven en het soort opgaven.
  Zie: CvTE
 • Inspectie van het onderwijs
  Ziet erop toe dat de afnames van de centrale examens verloopt volgens de voorschriften. De directeur van de school is verantwoordelijk voor de afnames.
  Zie: Onderwijsinspectie
 • Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)
  Beheert de administratie, de inschrijvingen en de digitale systemen Facet en Basisiregistratiesystemm onderwijs (BRON).
  Zie: DUO
In de docentenkamer
Onze taken in de centrale examenketen

In nauwe samenwerking met docenten en leerlingen:

 • maken we examenvragen
 • voeren we onderzoek uit ten behoeve van de normering
 • verlenen we service aan het onderwijs
 • denken we mee over examenvernieuwing

Wie is eigenaar van de examens?

In de periode dat de examens onder constructie zijn, zijn ze eigendom van Stichting Cito. Pas als ze definitief door het CvTE zijn vastgesteld, gaat het eigendom over naar het ministerie van OCW. Daarom zijn alle centrale examens ook te vinden op examenblad.nl.

Zo werkt de keten

Centrale examens proces totstandkoming beoordelingKlik om te vergroten.