Sluiten
lerares legt uit

Actuele thema's

Leesvaardigheid

Volop onderzoek naar leesvaardigheid  

Leesvaardigheid was een thema dat in 2020 in de media volop in de belangstelling stond. Ook bij Cito wordt er doorlopend en in verschillende projecten onderzoek naar gedaan. We richten ons daarbij op het (beter kunnen) meten en volgen van leesvaardigheid en de groei die leerlingen daarin doormaken.  

Legostenenmodel:  betere toetsopgaven voor leesvaardigheid

In 2020 deden we bij Cito op diverse manieren onderzoek naar leesvaardigheid. Bijvoorbeeld via het legostenenmodel. Onderzoeker Erik Roelofs ontwikkelde het model voor het ontwerp van toetsopgaven. Het accent in zijn onderzoek lag op leesvaardigheid. 
Over bouwstenen, mentale modellen en de fietser achter de struik

“Welke handelingen vinden in iemands hoofd plaats om iets te kunnen? Om iets beter te kunnen? Voor lezen is dat behoorlijk complex.” 

Meer lezen? Open het interview met Erik Roelofs (OK&I werkprogramma 2021)

Leesbegrip in Beeld: prototype toets voor begrijpend lezen

Een project dat we onlangs afrondden: Leesbegrip in Beeld. Centraal stond begrijpend lezen het basisonderwijs. Want in de midden- en bovenbouw van het basisonderwijs vinden leerlingen begrijpend lezen vaak saai. Dat maakt het voor leerkrachten een hele klus om de ontwikkeling van begrijpend lezen te stimuleren. Daar bij komt dat je, om goed leesonderwijs te bieden, ook moet weten hoe leerlingen lezen. Maar begrijpend leestoetsen geven die informatie meestal niet. toetsresultaten zijn soms lastig te duiden en onduidelijk is welke cognitieve processen worden gemeten. Leesvaardigheid is een black box. Hoe weet je dan welke instructie het meest effectief zal zijn? 
In opdracht van het NRO werkten in een samenwerkingsproject aan een oplossing. Het resultaat? Een prototype toets, een dynamic assessment om leesleertrajecten te plannen én evalueren. 
Dit themadossier is onder constructie
Meer informatie volgt snel