Sluiten
jongens lachen in klas

Kennis en innovatie

Meerjarenbeleidsplan

Onze ambitie vormgeven

Het meerjarenbeleidsplan 2018 – 2021 is het eerste beleidsplan waarin we onze rol van kennisorganisatie actief vormgeven. Het plan geeft inzicht in de publieke activiteiten van Stichting Cito.
De volgende stap
Openbaar en transparant beschrijven we onze ambities op het vlak van onderzoek, ontwikkeling en kennisdeling. De beloftes in dit plan zetten we de komende jaren graag om in concrete activiteiten. Activiteiten die we willen delen, bespreken en overdragen aan onderwijsprofessionals, aanbieders van toetsproducten en beleidsmakers. Zet jij samen met ons de volgende stap met en voor het onderwijs?
Breed draagvlak
De voedingsbodem voor het meerjarenbeleidsplan lag in gesprekken die we voerden met onze stakeholders. We gingen in gesprek over de toekomstige uitdagingen voor het onderwijs en kwamen zo tot een breed gedragen consensus over thema's waar stichting Cito als kennispartner een bijdrage kan leveren. Het zijn thema's waarop we een bijdrage willen leveren vanuit onze missie voor gelijke kansen. Thema's waarop onze expertise om de ontwikkeling van leerlingen en lerenden inzichtelijk te maken, toegevoegde waarde levert.

Samen optrekken

In ons meerjarenbeleidsplan maken we transparant:

  • aan welke thema's we gaan werken
  • hoe we een bijdrage kunnen leveren aan de uitdagingen in het onderwijs
  • welk werkprogramma we daarvoor voorzien.

Het is een nieuwe invulling van onze maatschappelijke opdracht en een nieuwe werkwijze. Dat vraagt iets van Cito, maar ook van alle partners waarmee we samenwerken, zoals onderwijs, stakeholders en marktpartijen. We gaan deze werkwijze met elkaar ontdekken. Denk en doe je met ons mee?