SluitenSluiten
twee jongens met gitaar

Onderzoek en innovatie

Meerjarenbeleidsplan

Cito logo plectrumVerder

Meerjarenbeleidsplannen voor onderzoeks- en innovatieprojecten

We hebben een eigen onderzoeks- en innovatieagenda. Jaarlijks voeren we samen met onderzoeks- en ontwikkelpartners tientallen projecten uit om het onderwijs te ondersteunen met data en vernieuwende prototypes. Al deze projecten vloeien voort uit meerjarenbeleidsplannen. En die plannen ontstaan niet zomaar! We zetten ze op samen met het onderwijsveld, zodat we de echt relevante thema's ook echt kunnen oppakken. 

The making of ... een nieuw plan voor 2022 - 2025

Afbeelding moodboard meerjarenbeleidsplan 2022

Daydreams and icecreams

Daydreams and Icecreams. Het is het motto van waaruit we de ontwikkeling van ons nieuwe meerjarenbeleidsplan zijn gestart. We nemen de ruimte om vrij te denken en zo tot nieuwe ideeën, plannen en projecten te komen.

Op zoek naar trends

Dromen over het onderwijs

De totstandkoming van een nieuw meerjarenbeleidsplan geeft ons de ruimte om te dromen. Over het onderwijs, over de maatschappij, wat er om ons heen verandert en wat hetzelfde blijft. In juni nodigden we jullie via social uit om met ons mee te dromen. Al twintig leraren grepen deze kans en dachten - onder andere - mee over de trends in het onderwijs en de maatschappij. 

Dit zijn volgens hen belangrijke trends om rekening mee te houden:
 • Kansenongelijkheid in het onderwijs
 • Tekort aan geschikt onderwijspersoneel
 • Digitalisering van het onderwijs
 • Leren in en voor een nieuwe wereld
 • Leven lang leren
 • Sociale innovatie
 • Herwaardering vakmanschap
Afbeelding Trends meerjarenbeleidsplan

De belangrijkste onderwijsvraagstukken volgens jullie

Om deze trends breder boven tafel te krijgen, zetten we op 20 juni 2021 twee vragen uit via TeacherTapp Nederland. We kregen antwoord van maar liefst 632 leraren.

Blij met zoveel feedback viel op dat dit volgens jullie de belangrijkste onderwijsvraagstukken en maatschappelijke kwesties van dit moment zijn:
 • Tekort aan geschikt onderwijspersoneel
 • Kansenongelijkheid in het onderwijs
 • Toenemende maatschappelijke tweedeling
 • Meer flexibilisering en gepersonaliseerd leren
 • Herwaardering vakmanschap
 • Afnemend vertrouwen in feiten
 • Leven lang leren
Grafiek: leraren beantwoorden vraag 'Wat vind je de belangrijkste onderwijsvraagstukken of kwesties van dit moment'
Grafiek: leraren beantwoorden vraag 'Welke algemene vraagstukken of kwesties wil je aan dit rijtje toevoegen'

Inspiratie voor innovatie

Logo Wenoow

shared knowledge developer 

In juli lieten we ons inspireren door Hans Benjamins van Wenoow. Wenoow is een nieuwe, revolutionaire app. De app verbindt mensen met elkaar om hun kennis te combineren en zo tot onverwachte oplossingen te komen. Hans bleek een man met missie. Met veel enthousiasme deelde hij zijn beeld van een toekomst vol gedeelde kennis. Hij gaf ons inzicht in zijn pad op weg naar de realisatie van Wenoow en de verbinding die hij daarbij zoekt met anderen.   
Benieuwd naar Wenoow? Check de website...
Logo Studio Tast

always something new to learn

De eerste inspiratiesessie van september was voor Studio Tast. En wat was creative director Mitchell Jacobs interessant om naar te luisteren. Mitchell presenteerde vol overtuiging de (educatieve) innovatieprojecten waaraan hij met zijn multidisciplinaire team werkt. Tof vonden we de combinatie van eigen producten en producten in opdracht. Net als het voortdurend itereren totdat producten klaar zijn voor het onderwijs. Bekijk producten als Groow, Tactive en Unblok bij Studio Tast...
Logo de Rolfgroep

augmented reality in de klas

Samen met de Rolf groep doen we bij Stichting Cito onderzoek naar de combinatie van Augmented Reality en toetsbeleving. En dat bleek een fijn uitgangspunt voor een inspiratiesessie. In september namen onderwijsontwikkelaar Brenda van Rijn en unitmanager Chamin Hardeman ons mee in de wereld van de Rolf groep, waar het tastbare wordt gecombineerd met het digitale. De AR-lessen van de Rolf groep waren daarbij een mooi vertrekpunt. Maar we keken ook mee naar de nieuwe Rolf-materiaallijn Rolf Connect en de Rolf Connect HUB. Naar de website van de Rolf groep
Afbeelding logo Teacher Tapp

hoe doen leraren dat?

De onderwijswereld een stem geven. Vanuit die opdracht haalden Amber Walraven en Marieke van der Pers de app Teacher Tapp naar Nederland. Elke dag krijgen leraren er vragen voorgelegd en gevraagd om even vijf minuten te nemen voor professionele ontwikkeling en persoonlijke reflectie. Vol enthousiasme namen Amber en Marieke ons mee in de wereld van Teacher Tapp en het formuleren van nieuwe vragen voor het onderwijs. Het werd een mooie, praktisch ingestoken en waardevolle sessie. 
Meer over Teacher Tapp
Afbeelding logo Gynzy

leerplatform én digitale lesstof

Sneller ontwikkelen en innoveren, daarover spraken we met Gynzy. Want een digitaal product kan ook altijd in ontwikkeling zijn, zo vertelden Babet Moors en Mieke Heuvels ons. De inspiratiesessie met Gynzy werd er een met speciale aandacht voor gepersonaliseerd leren, vaardigheidheidsscores en het ophalen van data. Gedreven vertelden Babet en Mieke over Gynzy's intensieve contacten met scholen. "Juist omdat we zoveel contact hebben met scholen, kunnen we actief vernieuwen".  Voer om bij stil te staan én verder over na te denken.
Lees wat ze er bij Gynzy zelf van vinden

Open en transparant innoveren

Transparant innoveren. Naar een nieuw meerjarenbeleidsplan 

Ons eerste meerjarenbeleidsplan verscheen in 2018. We schreven het voor de jaren 2018 - 2021. De transparante manier van innoveren die we daar inzetten, willen we behouden. En dus bereiden we inmiddels het tweede plan voor dat zal gaan over de jaren 2022-2025. Nog meer dan de vorige keer willen we bij de totstandkoming ervan de buitenwereld betrekken. Onze innovatiethema's willen we niet alleen afstemmen met stakeholders, maar we willen maatschappelijke, educatieve en technische trends ook echt ophalen. Daarvoor vragen we scholen, wetenschappers, commerciële partijen en onze stakeholders in het onderwijsveld wat zij belangrijke ontwikkelingen vinden. Zodat we samen tot een nieuwe lijn kunnen komen waar we vanuit onze expertise over onderwijskundig meten waarde kunnen gaan toevoegen. 
"We gaan voor open innovatie, vanuit het idee dat anderen erop aan kunnen haken. Wat mij betreft wordt het meerjarenbeleidsplan 2022 - 2025 een plan dat nog meer gevoed is vanuit het veld."
Saskia Wools
Saskia Wools
In Werkprogramma 2021

Transparant werken: ook aan een beleidsplan

Zo werken we aan de totstandkoming van ons nieuw meerjarenbeleidsplan. Dit zijn de fases:
Afbeelding fasering meerjarenbeleidsplan 2022
"De uitdaging is: hoe vertalen we vraagstukken van anderen naar onze werkelijkheid?"
Saskia Wools
Presentatie 'Naar een meerjarenbeleidsplan 2022 - 2025'
Dit was ons eerste meerjarenbeleidsplan met bijbehorende werkprogramma's

Terugblik: innovatiejaren 2018 - 2021

"Een omvangrijk innovatieprogramma zoals we dat presenteerden in het meerjarenbeleidsplan, was nieuw voor Cito. Maar we pakten het met beide handen aan om onze rol als kennisorganisatie te onderstrepen."
Werkprogramma 2019
"Voor mij gaat onderwijs over leren. En als Cito moeten we nadenken over middelen waarmee we dat leren kunnen faciliteren."
Cito Anneke Blok
Bestuursvoorzitter Anneke Blok
Werkprogramma 2020

Vijf beloften, vijf innovatiethema's

In 2018 verscheen het eerste meerjarenbeleidsplan van Stichting Cito. In het plan voor de jaren 2018 – 2021 gaven we onze publieke activiteiten als kennisorganisatie vorm. Openbaar en transparant beschreven we er onze ambities op het vlak van onderzoek, ontwikkeling en kennisdeling. In vijf innovatiethema's en met vijf beloften aan het onderwijs.

-> Lees meer over onze beloften en thema's