SluitenSluiten
twee jongens  met gitaar

Onderzoek en innovatie

CitoLab-meerjarenbeleidsplan

Cito logo plectrumVerder

Meerjarenbeleidsplannen voor onderzoeks- en innovatieprojecten

We hebben een eigen onderzoeks- en innovatieagenda. Jaarlijks voeren we samen met onderzoeks- en ontwikkelpartners tientallen projecten uit om het onderwijs te ondersteunen met data en vernieuwende prototypes. Al deze projecten vloeien voort uit meerjarenbeleidsplannen. En die plannen ontstaan niet zomaar! We zetten ze op samen met het onderwijsveld, zodat we de echt relevante thema's ook echt kunnen oppakken. 

The making of ... een nieuw plan voor 2022 - 2025

Afbeelding moodboard meerjarenbeleidsplan 2022

Daydreams and icecreams

Daydreams and Icecreams. Het is het motto van waaruit we de ontwikkeling van ons nieuwe meerjarenbeleidsplan zijn gestart. We nemen de ruimte om vrij te denken en zo tot nieuwe ideeën, plannen en projecten te komen.

Op zoek naar trends

Dromen over het onderwijs

De totstandkoming van een nieuw meerjarenbeleidsplan geeft ons de ruimte om te dromen. Over het onderwijs, over de maatschappij, wat er om ons heen verandert en wat hetzelfde blijft. In juni nodigden we jullie via social uit om met ons mee te dromen. Al twintig leraren grepen deze kans en dachten - onder andere - mee over de trends in het onderwijs en de maatschappij. 

Dit zijn volgens hen belangrijke trends om rekening mee te houden:
  • Kansenongelijkheid in het onderwijs
  • Tekort aan geschikt onderwijspersoneel
  • Digitalisering van het onderwijs
  • Leren in en voor een nieuwe wereld
  • Leven lang leren
  • Sociale innovatie
  • Herwaardering vakmanschap
Afbeelding Trends meerjarenbeleidsplan
Grafiek: leraren beantwoorden vraag 'Wat vind je de belangrijkste onderwijsvraagstukken of kwesties van dit moment'
Grafiek: leraren beantwoorden vraag 'Welke algemene vraagstukken of kwesties wil je aan dit rijtje toevoegen'

Inspiratie voor innovatie

Open en transparant innoveren

Transparant innoveren. Naar een nieuw meerjarenbeleidsplan 

Ons eerste meerjarenbeleidsplan verscheen in 2018. We schreven het voor de jaren 2018 - 2021. De transparante manier van innoveren die we daar inzetten, willen we behouden. En dus bereiden we inmiddels het tweede plan voor dat zal gaan over de jaren 2022-2025. Nog meer dan de vorige keer willen we bij de totstandkoming ervan de buitenwereld betrekken. Onze innovatiethema's willen we niet alleen afstemmen met stakeholders, maar we willen maatschappelijke, educatieve en technische trends ook echt ophalen. Daarvoor vragen we scholen, wetenschappers, commerciële partijen en onze stakeholders in het onderwijsveld wat zij belangrijke ontwikkelingen vinden. Zodat we samen tot een nieuwe lijn kunnen komen waar we vanuit onze expertise over onderwijskundig meten waarde kunnen gaan toevoegen. 
"We gaan voor open innovatie, vanuit het idee dat anderen erop aan kunnen haken. Wat mij betreft wordt het meerjarenbeleidsplan 2022 - 2025 een plan dat nog meer gevoed is vanuit het veld."
Saskia Wools
Saskia Wools
In CitoLab-werkprogramma 2021

Transparant werken: ook aan een beleidsplan

Zo werken we aan de totstandkoming van ons nieuw meerjarenbeleidsplan. Dit zijn de fases:
Afbeelding fasering meerjarenbeleidsplan 2022
"De uitdaging is: hoe vertalen we vraagstukken van anderen naar onze werkelijkheid?"
geel
Saskia Wools
Presentatie 'Naar een meerjarenbeleidsplan 2022 - 2025'
Dit was ons eerste meerjarenbeleidsplan met bijbehorende werkprogramma's

Terugblik: innovatiejaren 2018 - 2021

"Een omvangrijk innovatieprogramma zoals we dat presenteerden in het meerjarenbeleidsplan, was nieuw voor Cito. Maar we pakten het met beide handen aan om onze rol als kennisorganisatie te onderstrepen."
teal
Werkprogramma 2019
"Voor mij gaat onderwijs over leren. En als Cito moeten we nadenken over middelen waarmee we dat leren kunnen faciliteren."
Cito Anneke Blok
Bestuursvoorzitter Anneke Blok
Werkprogramma 2020