SluitenSluiten
Studenten buiten

Meerjarenbeleidsplan

Beloften en innovatiethema's

Cito logo plectrumVerder

5 thema's, 5 beloften

In 2018 verscheen het eerste meerjarenbeleidsplan van Stichting Cito. In het plan voor de jaren 2018 – 2022 geven we onze publieke activiteiten als kennisorganisatie vorm. Openbaar en transparant beschrijven we er onze ambities op het vlak van onderzoek, ontwikkeling en kennisdeling. In vijf onderzoeksthema's en met vijf beloften aan het onderwijs. 

Voor het onderwijs van (over)morgen

Leren doen we van jongs af aan. En leren doen we een leven lang. Bij Cito ondersteunen we dit. Met toetsen en examens geven we inzicht in de ontwikkeling van iedereen die leert. En helpen we onderwijsprofessionals onderwijskundige beslissingen te nemen. Behalve dat we dat doen voor het onderwijs van vandaag, willen we dat doen voor het onderwijs van (over)morgen. En dus hebben we samen met het onderwijsveld en onze stakeholders vijf maatschappelijke thema's benoemd waarop we ons als stichting Cito willen verbinden. Op elk onderzoeksthema doen we een concrete belofte. 

Kwaliteit van toetsen

Toetsen en examens worden in Nederland gebruikt om - soms zwaarwegende - beslissingen te nemen over leerlingen en professionals. Dat kan alleen als we met elkaar kunnen vertrouwen op de kwaliteit van de gebruikte toetsen. Het borgen van toetskwaliteit lijkt eenvoudig, maar is het niet.

  • Onderzoeksthema We staan voor de kwaliteit van de toetsen en examens die we maken. Het is onze expertise.
  • Onze belofte We dragen onze expertise rondom toetsen, meten en volgen uit. Daarmee helpen we onderwijsprofessionals betere beslissingen te nemen over de waarde en inzet van toetsen.

Nieuwe onderwijsinhoud

Goed onderwijs helpt leerlingen uit te groeien tot volwassenen die hun steentje bijdragen aan de samenleving, die economisch zelfstandig zijn én met zelfvertrouwen in het leven staan. Goed onderwijs helpt beroepsprofessionals bij te blijven in hun vak. Goed onderwijs is nooit een status quo.

  • Onderzoeksthema Als het onderwijs verandert, moet ook nieuwe onderwijsinhoud meetbaar worden gemaakt. Hier zit onze kennis en (wetenschappelijke) expertise.
  • Onze belofte Hoe het onderwijs ook verandert, wij maken zichtbaar hoe leerlingen zich ontwikkelen.

Meer data, nieuwe mogelijkheden 

Verdere digitalisering biedt nieuwe mogelijkheden voor dataverzameling en data-analyse. Met de huidige systemen kunnen we werken met grotere datasets en complexere statistische modellen. Door digitaal te toetsen ontvangen we ook meer digitale informatie. 

  • Onderzoeksthema Met hoogwaardige, statistische analysetechnieken geven we betekenis aan toetsresultaten. We benutten deze expertise voor de volgende stap in data-analyse.
  • Onze belofte Met moderne statistische modellen en IT-toepassingen geven we meer betekenis aan leerresultaten.

Onderwijs op maat

De afgelopen jaren is ons onderwijs veranderd. Door beleidsmaatregelen als 'passend onderwijs' en 'excellente leerlingen' is diversiteit en de wens tot differentiatie in klassen toegenomen. Binnen het onderwijs ligt steeds meer nadruk op onderwijs op maat.

  • Onderzoeksthema Onderwijs op maat vraagt om passende informatie om een beter, individueel beeld van een leerling te krijgen. We zetten onze expertise in om de ontwikkeling van iedere leerling te meten en volgen.
  • Onze belofte Wij ondersteunen onderwijsprofessionals bij het vormgeven van onderwijs op maat.

Eigenaarschap

Passend bij de maatschappelijke ontwikkelingen zoeken besturen, scholen, leerkrachten en leerlingen naar mogelijkheden om regie te nemen op het onderwijsleerproces. Ze zetten zelf stappen, maar krijgen daarvoor ook ruimte van de overheid. 

  • Onderzoeksthema We zijn expert in het meten en volgen van de ontwikkeling van lerenden, op individueel en groepsniveau. We zetten deze expertise in om onderwijsprofessionals krachtiger te maken. 
  • Onze belofte We helpen scholen, leraren en leerlingen zelf eigenaar te worden van het onderwijsleerproces.
"De beloften in dit plan zetten we de komende jaren graag om in concrete activiteiten. Activiteiten die we willen delen, bespreken en overdragen aan onderwijsprofessionals, aanbieders van toetsproducten en beleidsmakers."
geel
Cito meerjarenbeleidsplan 2018 – 2022