Sluiten

Meting taal en rekenen 2011, Wetenschappelijke verantwoording

Datum:
1 januari 2012
Auteur:
Auteur: Hemker, B.T., Onna, M. van, Til, A. van

Derde meting: een indicatie van leerprestaties in het basis- en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs in termen van het referentiekader.

Een verslag van de prestaties van leerlingen uit het basis- en voortgezet onderwijs en het mbo wat betreft het Referentiekader taal en rekenen. Ook wordt weergegeven hoe deze prestaties zich verhouden tot voorgaande jaren en hoe de deelpopulaties scoren ten opzichte van elkaar.

Download
www.cito.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Via de knop ‘instellen’ geef je aan welke cookies je wilt accepteren. Meer informatie over Cookies en privacy