Sluiten

Beoordeling LVS-toetsen Begrijpend Luisteren voor groep 8

Datum:
16 juni 2017
Auteur:
Auteur: Expertgroep Toetsen PO
Opdrachtgever:

‘Alles overwegende (…), oordeelt de Expertgroep dat de beoordeelde toets Begrijpend Luisteren voor groep 8 van voldoende kwaliteit is om in het primair onderwijs te worden gebruikt voor het systematisch meten van de leervorderingen van de leerlingen.’ luidt het oordeel van de expertgroep. In deze brief lees je een korte beschrijving van de meetmethodiek en wordt het oordeel onderbouwd.

Download