Sluiten

Toelichting beoordeling LVS-toetsen Rekenen-Wiskunde 3.0 voor groep 6

Datum:
11 september 2017
Auteur:
Auteur: Expertgroep Toetsen PO

Een uitgebreide onderbouwing van Kwaliteitsoordeel Expertgroep Toetsen PO Rekenen-Wiskunde 3.0 groep 6. Je vindt uitgebreide beschrijvingen van inhoudelijke en organisatorische aspecten en een verzamelstaat met oordelen over de verschillende kwaliteitsaspecten. De beoordeling is ‘voldoende’.

"(...) een goede afspiegeling van de rekenvaardigheden waarmee de leerling in aanraking is geweest tijdens het genoten rekenonderwijs. De opgaven zijn duidelijk en ook qua taal voldoende toegankelijk. De opgaven en de vraagstelling zijn helder en eenduidig."