Sluiten

Wetenschappelijke verantwoording van de LVS-toetsen Begrijpend lezen tweede generatie, Addendum hernormering september 2013

Datum:
1 januari 2015
Auteur:
Auteur: Cito B.V.

Schooljaar 2013/14 zijn voor een aantal toetsen nieuwe normeringen beschikbaar gekomen. In dit addendum wordt de nieuwe normering voor beide versies van de toetsen Begrijpend lezen van LVS-II beschreven en verantwoord.

Download