Sluiten

Actualiteit en kwaliteit van normen

Datum:
1 januari 2015
Auteur:
Auteur: Boxtel, H; van, Engelen, R., Keuning, J,. Lansink, N., Visser, J., Weekers, A.

Een werkwijze voor het normeren van een leerlingvolgsysteem

Analyses van afnamegegevens van ons LVS lieten zien dat het gebruik van de toetsen sneller veranderde dan gedacht. Hier lees je alles over onze redenen om een nieuwe wijze van normeren te ontwikkelen, die meer aansluit bij het gebruik.

Download