Sluiten

Werken met leerlingen met hoge vaardigheidsscores in het Cito Volgsysteem primair en speciaal onderwijs

Datum:
1 januari 2014
Auteur:
Auteur: Boxtel, H. van, Hollenberg, J., Keuning, J.
Opdrachtgever:
Tijdschrift voor Orthopedagogiek

In dit artikel wordt ingegaan op de vraag wat LVS-toetsen kunnen betekenen voor het werken met leerlingen die hoge vaardigheidsscores behalen, op specifieke kwesties over het testen van begaafde of hoogbegaafde leerlingen en hoe het onderwijs in kan spelen op hun specifieke behoeften.

Download