Sluiten

Toetsen en normeringen: enkele misverstanden opgehelderd

Datum:
1 januari 2014
Auteur:
Auteur: Visser, J.
Opdrachtgever:
Basisschool management

Dit artikel geeft je informatie over onder meer het beoogde gebruik van de LOVS-toetsen, over aanpassingen in de normeringen, het ‘sorteren’ van leerlingen, en over het verschil in scores dat kan ontstaan met de resultaten van methodetoetsen.

Download