Sluiten

Analyseren en Toetsgegevens optimaal benutten

Datum:
1 januari 2013
Auteur:
Auteur: Hollenberg, J.
Opdrachtgever:
Volgens Bartjens

Hoe kan je als leerkracht de informatie uit de LOVS-toets Rekenen-Wiskunde gebruiken om het onderwijs beter af te stemmen op de groep? In dit artikel lees je hoe je hoe je daarvoor de resultaten interpreteert en analyseert.

Download