Sluiten

Het onderzoek van Bosman en Schraven in een ander perspectief

Datum:
1 januari 2013
Auteur:
Auteur: Berkel, S. van, Keuning, J., Tomesen, M.
Opdrachtgever:
Basisschool management

Bosman en Schraven menen dat het toetsen van spelling door meerkeuzeopgaven psychometrisch onjuist is en tot didactische problemen leidt. Hun eigen onderzoeksgegevens bevestigen echter eerder dat het samen gebruiken van open- en meerkeuzeopgaven wel mogelijk is.

Download