Sluiten

Verantwoording meting taal en rekenen 2010

Datum:
1 januari 2011
Auteur:
Auteur: Til, A. van

Wetenschappelijke verantwoording

In opdracht van OCW beschreef Cito de taal- en rekenprestaties van leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs en in het mbo. Dit is gebeurd in termen van het Referentiekader taal en rekenen. Een vervolg op het onderzoek van 2009.