Sluiten

Monitor taal en rekenen

Datum:
1 januari 2009
Auteur:
Auteur:
Opdrachtgever:
Cito

Eerste meting: een indicatie van leerprestaties in termen van het referentiekader

In opdracht van OCW beschreef Cito de taal- en rekenprestaties van leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs en in het mbo. Dit is gebeurd in termen van het Referentiekader taal en rekenen. De ‘nulmeting’.

Download