Sluiten

Wetenschappelijke verantwoording LVS-toetsen Begrijpend Lezen 3.0 voor groep 8

Datum:
1 juni 2019
Auteur:
Auteur: Tomesen, M., Engelen, R., & Hiddink, L.
Opdrachtgever:
Cito

In deze wetenschappelijke verantwoording lees je over onze LVS-toetsen Begrijpend lezen 3.0 voor groep 8, die bedoeld zijn om vast te stellen hoe goed een leerling geschreven teksten kan begrijpen en hoe de vaardigheid in begrijpend lezen van de leerling zich in de loop van de jaren ontwikkelt. Je vindt informatie over de uitgangspunten van de toetsconstructie, de kwaliteit van het toetsmateriaal, de kwaliteit van de handleiding, de normering, de betrouwbaarheid en de begripsvaliditeit.