Sluiten

Evaluation of Validity and Validation by Means of the Argument-based Approach

Datum:
1 november 2010
Auteur:
Auteur: Wools, S., Eggen, T., & Sanders, P. F.
Opdrachtgever:
Cito
Validiteit wordt vaak gedefinieerd als de mate waarin toetsscores geschikt zijn voor een beoogde interpretatie en gebruik. Om validiteit aan te tonen worden argumenten samengesteld waarin bewijzen voor validiteit gestructureerd gepresenteerd kunnen worden. In dit artikel wordt deze manier van denken doorgetrokken naar kwaliteit van toetsen: hoe beargumenteer je dat de kwaliteit van toetsen voldoende is? En hoe kun je bewijzen daarvan structureren?
Ga naar