Sluiten

Analyseren om te combineren: Toetsgegevens optimaal benutten

Datum:
1 juni 2013
Auteur:
Auteur: Hollenberg, J.
Opdrachtgever:
Cito

Uit: Volgens Bartjens jaargang 33 2013/2014 nr. 2, 34-37

Hoe kan een leerkracht de informatie uit de LVS-toets Rekenen-Wiskunde gebruiken om het onderwijs beter af te stemmen op de groep? En hoe kan dit op een efficiënte, haalbare manier? U leest in dit artikel hoe u informatie haalt uit toetsresultaten.

Download