SluitenSluiten

Performance Standards for the CEFR in Dutch secondary education: an international standard setting study

Datum:
1 juni 2014
Auteur:
Auteur: Feskens, R., Keuning, J., Til, A. van, & Verheyen, R.
Opdrachtgever:
Cito

In opdracht van het Ministerie van OC en W heeft in september 2013 een standaardbepalingsconferentie met experts uit binnen- en vooral buitenland plaatsgevonden met het doel de Nederlandse Centrale Examens en de kijk- en luistertoetsen van Cito voor Engels, Duits en Frans  in termen van het Europees Referentiekader te duiden. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat de Nederlandse leerlingen in hun afsluitende toetsen volgens internationaal gebruikelijke normen een hoger ERK-niveau aantonen dan eerder in Nederland aangenomen werd. Dit geldt voor beide onderzochte vaardigheden, in alle drie de talen en voor alle schoolniveaus.