SluitenSluiten

Actualiteit en kwaliteit van normen: een werkwijze voor het normeren van een leerlingvolgsysteem

Datum:
1 juni 2014
Auteur:
Auteur: Keuning, J., Boxtel, H. van, Lansink, N., Visser, J., Weekers, A., & Engelen, R.
Opdrachtgever:
Cito

Eén van de criteria aan de hand waarvan toetsen beoordeeld worden, heeft betrekking op de normen. De actualiteit van de normen is daarbij een belangrijk onderdeel. Het is bekend dat normen aan slijtage onderhevig zijn. Ze zijn gevoelig voor maatschappelijke veranderingen, veranderingen in het onderwijs en veranderingen in het gebruiksdoel, waarbij de mate waarin slijtage optreedt, kan verschillen per toets. Daarnaast vormen de afnamecondities tijdens het normeringsonderzoek een invloedrijke factor om rekening mee te houden. In dit rapport beschrijven we een werkwijze om de kwaliteit van normeringen te verbeteren en de actualiteit ervan te monitoren.