Sluiten

Evaluatie van de nieuwe wetgeving voor de Tweede Fase havo/vwo

Datum:
1 juni 2012
Auteur:
Auteur: Spijkerboer, A., Maslowski, R., Keuning, J., Werf, M. van der, & Béguin, A.
Opdrachtgever:
Cito

Met ingang van het schooljaar 2007-2008 is de wet ter aanpassing van de profielen in de Tweede Fase van het havo en het vwo van kracht geworden (Stb. 251, 27 april 2006).  Het  voorliggende  eindrapport  doet  verslag  van  de  evaluatie  die  hiernaar  is uitgevoerd. In  de  evaluatie  ligt  het  accent  op  de  mate  waarin  de  doelstellingen worden gerealiseerd die met de nieuwe wetgeving worden beoogd. Daarbij gaat het met name om de wijze waarop scholen omgaan met de nieuwe regeling en de wijze waarop  ze  de vernieuwde  Tweede  Fase  vormgeven.