Sluiten

Evaluatie van de nieuwe wetgeving voor de onderbouw voortgezet onderwijs

Datum:
1 juni 2012
Auteur:
Auteur: Spijkerboer, A., Maslowski, R., Keuning, J., Werf, M. van der, & Béguin, A.
Opdrachtgever:
Cito

Op 1 augustus 2006 is de nieuwe wet- en regelgeving voor de onderbouw van het voortgezet onderwijs van kracht geworden (Stb. 281, 27 juni 2006). Het voorliggende eindrapport doet verslag van de evaluatie die hiernaar is uitgevoerd. Daarbij stond de vraag centraal in hoeverre scholen gebruik maken van de mogelijkheden om de inrichting van de eerste twee jaren van het voortgezet onderwijs naar eigen inzicht vorm te geven, en de mate waarin zij deze beleidsruimte ervaren.