Sluiten

Effecten van de vernieuwde tweede fase op de prestaties van leerlingen in het voortgezet onderwijs: Een vergelijking op basis van eindexamenresultaten

Datum:
1 juni 2011
Auteur:
Auteur: Keuning, J., & Béguin, A. A.
Opdrachtgever:
Cito

Er is onderzocht wat het effect is van de doorgevoerde vernieuwingen in de tweede fase van het voortgezet onderwijs op de eindexamenprestaties van HAVO- en VWO-leerlingen in de vakken Nederlands, wiskunde en Engels. Voor het onderzoek in HAVO-5 zijn vergelijkingen gemaakt tussen de examenresultaten uit schooljaar 2006/2007 (oude examenprogramma) en 2009/2010 (nieuwe examenprogramma). Voor het onderzoek in VWO-6 is uitgegaan van de examenresultaten uit de daaropvolgende schooljaren. Om zinvolle vergelijkingen te kunnen maken tussen examenresultaten uit verschillende jaren is een inhoudelijke equivaleringsprocedure op basis van expertoordelen uitgevoerd.