Sluiten

Effecten van de vernieuwde onderbouw op de prestaties van leerlingen in leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs: Een vergelijking tussen COOL-1 en COOL-2

Datum:
1 juni 2011
Auteur:
Auteur: Keuning, J., & Béguin, A. A.
Opdrachtgever:
Cito

Er is onderzocht wat het effect is van de doorgevoerde vernieuwingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs op de prestaties van leerlingen in de vakken wiskunde, Nederlands en Engels. In de analyses is gebruikgemaakt van de data die in het kader van het longitudinale cohortonderzoek COOL5-18 in de schooljaren 2007/2008 en 2010/2011 verzameld zijn bij ruim 20.000 leerlingen in leerjaar 3 van het voortgezet onderwijs