Sluiten

Signalering van lees- en spellingproblemen in het primair onderwijs

Datum:
1 juni 2010
Auteur:
Auteur: Keuning, J., Vloedgraven, J., & Verhoeven, L.
Opdrachtgever:
Cito

In het traject van onderkenning en begeleiding van kinderen met dyslexie zijn twee fasen te onderscheiden. De eerste fase richt zich op de signalering van lees- en spellingproblemen en het in gang zetten van interventies om die problemen aan te pakken. Scholen spelen hierin een belangrijke rol. Zij hebben als taak om stagnaties in de lees- en spellingontwikkeling tijdig te signaleren en om interventies op maat in te zetten. Als blijkt dat lees- en spellingproblemen hardnekkig zijn, zullen scholen een kind doorverwijzen naar een leeskliniek. Binnen de leeskliniek dient de tweede fase zich aan; het stellen van de diagnose dyslexie en het opstellen van een plan voor behandeling en eventueel facilitering. In dit artikel wordt een werkwijze gepresenteerd om de overgang van onderwijs naar zorg te optimaliseren.

Ga naar