SluitenSluiten

Inzicht in tekstbegrip: een dynamisch perspectief

Datum:
1 juni 2018
Auteur:
Auteur: Keuning, J., Ouden, M. den, & Hilte, M.
Opdrachtgever:
Cito

Uit: Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 57 (2018), 24-28

Binnen het kerncurriculum van het basisonderwijs is de leerlijn voor leesvaardigheid een van de belangrijkste pijlers, maar in de praktijk blijkt het vaak behoorlijk lastig om leesleertrajecten af te stemmen op het niveau van leerlingen. Dat komt onder meer doordat resultaten op leestoetsen soms moeilijk te duiden zijn. Dynamische toetsing biedt mogelijk een oplossing voor dit probleem, maar alleen als de afname een beperkte hoeveelheid tijd in beslag neemt en een duidelijk rendement heeft voor zowel de leraar als de leerling. We presenteren een model dat aan deze vereisten kan voldoen.