Sluiten

Identificeren van risicokinderen met het Testinstrumentarium Taalontwikkelingsstoornissen (T-TOS)

Datum:
1 juni 2015
Auteur:
Auteur: Keuning, J., Horsels, L., & Scheltinga, F.
Opdrachtgever:
Cito

Het Expertisecentrum Nederlands en Cito hebben het Testinstrumentarium Taalontwikkelingsstoonissen (T-TOS) ontwikkeld voor het indiceren en diagnosticeren van taalontwikkelingsstoornissen. Dit instrument, goedgekeurd door de COTAN, is sinds het najaar van 2013 beschikbaar en bevat verschillende papieren en digitale subtesten op het gebied van spraak en taal. In dit artikel gaan we in op de inhoud van het T-TOS. Daarnaast lichten we toe hoe het testinstrumentarium gebruikt kan worden bij het onderbouwen van beslissingen over plaatsing in het speciaal onderwijs.

Ga naar