Sluiten

Het onderzoek van Bosman en Schraven in een ander perspectief: Een reactie op het artikel ‘Cito-spellingtoets schaadt het spellingonderwijs’

Datum:
1 juni 2013
Auteur:
Auteur: Berkel, S. van, Keuning, J., & Tomesen, M.
Opdrachtgever:
Cito

Uit: Basisschoolmanagement 01/2013, 9-11

Bosman en Schraven menen dat het toetsen van spelling door meerkeuzeopgaven psychometrisch onjuist is en tot didactische problemen leidt. In dit artikel wordt uitgelegd waarom meerkeuzeopgaven wel geschikt zijn.

Download