SluitenSluiten

Op weg naar een vernieuwde rapportage van examenprestaties aan scholen. De cognitieve complexiteit van examenvragen onderzocht met Bloom en RTTI

Datum:
1 september 2018
Auteur:
Auteur: Kuhlemeier, H, Smeets, L., & Galema, A.
Opdrachtgever:
Cito

Uit: Examens, september 2018, nr 3, 7-15

Als service aan de scholen die centraal schriftelijke examens afnemen, verzorgt Cito een terugrapportage. Die bevat onder meer informatie over hoe de kandidaten presteerden op de inhoudelijke domeinen van het examenprogramma en op de vragen die een beroep doen op reproductie of toepassing van het geleerde. Het is wenselijk dat de feedback aan scholen gebaseerd is op een betrouwbare en valide indeling van de geëxamineerde vaardigheden. Dit artikel doet verslag van de betrouwbaarheid en validiteit van de taxonomieën van Bloom en RTTI voor het vaststellen van de cognitieve complexiteit van examenvragen.