Sluiten

Een zachte landing, maar hoe nu verder? - De vmbo-examens geschiedenis 2003

Datum:
1 juni 2003
Auteur:
Auteur: Kurstjens, H.
Opdrachtgever:
Cito

Uit: Kleio, jaargang 44, 2003, nr. 6, 20-24

 

In dit artikel lees je over de resultaten van de centrale examens geschiedenis 2003 vmbo-bb, -kb en -gl/tl eerste tijdvak, aan de hand van de steekproefgegevens die Cito verzameld heeft. Twee onderwerpen stonden centraal: ‘De koloniale relatie Indonesië Nederland’ en ‘Sociale zekerheid en verzorgingsstaat in Nederland’. Ingegaan wordt op hoe de leerlingen het ervan af hebben gebracht (de toets- en itemanalyses), of de examens voldoende aansloten op het gegeven onderwijs (reacties discussieforum VGN), welke problemen zich voordeden (enkele nader bekeken examenvragen) en welke veranderingen het geschiedenisonderwijs in het vmbo de komende jaren te wachten staan.

Download