Sluiten

Op zoek naar het wankele evenwicht tussen kennis en vaardigheden - De vmbo-examens van 2004

Datum:
1 juni 2004
Auteur:
Auteur: Kurstjens, H.
Opdrachtgever:
Cito

Uit: Kleio, jaargang 45, 2004, nr. 6, 28-36

 

In dit artikel lees je over de resultaten van de centrale examens geschiedenis 2004 vmbo-bb, -kb en -gl/tl eerste tijdvak, aan de hand van de steekproefgegevens die Cito verzameld heeft. Twee examenonderwerpen stonden op het programma: de sociale zekerheid en verzorgingsstaat in Neder land (met als verrijkingsdeel de ont wikkeling van de gezondheidszorg in Nederland) en de Koude Oorlog (met als verrijkingsdeel Nederland en de Verenigde Staten na de Tweede Wereldoorlog). Ingegaan wordt op hoe de leerlingen het ervan af hebben gebracht (de toets- en itemanalyses), of de examens voldoende aansloten op het gegeven onderwijs (reacties discussieforum VGN), welke problemen zich voordeden (enkele nader bekeken examenvragen) en welke veranderingen het geschiedenisonderwijs in het vmbo de komende jaren te wachten staan.

Download
www.cito.nl maakt gebruik van cookies, onder andere om de website te analyseren en het gebruiksgemak te vergroten. Via de knop ‘instellen’ geef je aan welke cookies je wilt accepteren. Meer informatie over Cookies en privacy