Sluiten

‘Cholera-epidemie, dat heeft toch niks met geschiedenis te maken?!’ - De vmbo-examens van 2005

Datum:
1 juni 2005
Auteur:
Auteur: Kurstjens, H.
Opdrachtgever:
Cito

Uit: Kleio, jaargang 46, 2005, nr. 6, 20-26

 

In dit artikel lees je over de resultaten van de centrale examens geschiedenis 2005 vmbo-bb, -kb en -gl/tl eerste tijdvak, aan de hand van de steekproefgegevens die Cito verzameld heeft. Twee onderwerpen stonden centraal: De Koude Oorlog (met als verrijkingsdeel Nederland en de Verenigde Staten na de Tweede Wereldoorlog) en De industriële samenleving in Nederland (met als verrijkingsdeel De verhouding mens en milieu). Ingegaan wordt op hoe de leerlingen het ervan af hebben gebracht (de toets- en itemanalyses), of de examens voldoende aansloten op het gegeven onderwijs (forum VGN), welke problemen zich voordeden (enkele nader bekeken examenvragen) en welke veranderingen het geschiedenisonderwijs in het vmbo de komende jaren te wachten staan.

Download