Sluiten

Van propaganda en prop agenda - De vmbo-examens van 2006

Datum:
1 juni 2006
Auteur:
Auteur: Kurstjens, H.
Opdrachtgever:
Cito

Uit: Kleio, jaargang 47, 2006, nr. 6, 26-34

 

In dit artikel lees je over de resultaten van de centrale examens geschiedenis 2006 vmbo eerste tijdvak aan de hand van de steekproefgegevens die Cito verzameld heeft. Hiervoor bestudeerden de vmbo-leerlingen ‘De Industriële samenleving in Nederland’ en ‘Staatsinrichting’. Daarbij waren ‘De verhouding tussen mens en milieu’ en ‘Nederland en Europa’ de verrijkingsdelen. Besproken in dit artikel wordt alleen het papieren centrale examen geschiedenis 2006 gl/tl. De papieren en digitale centrale examens voor bb en kb zijn buiten beschouwing gelaten. De gegevens betreffen aantal kandidaten, betrouwbaarheid, percentage onvoldoenden en gemiddeld cijfer. Het artikel gaat ook in op de taligheid van de bronnen, op de meningen van de docenten (forum VGN) en op enkele nader bekeken examenvragen.

Download