Sluiten

Geschiedenis: ook als voorbereiding op burgerschap - Het vmbo-examen 2007

Datum:
1 juni 2007
Auteur:
Auteur: Kurstjens, H.
Opdrachtgever:
Cito

Uit: Kleio, jaargang 48, 2007, nr. 6, 31-39

 

In dit artikel lees je over de resultaten van de centrale examens geschiedenis 2007 vmbo eerste tijdvak aan de hand van de steekproefgegevens die Cito verzameld heeft. Het centraal examen bestond uit de onderwerpen ‘Staatsinrichting’ en ‘De koloniale relatie Indonesië-Nederland’. Daarbij waren ‘Nederland en Europa’ en ‘Het Indonesisch-Nederlands conflict 1945-1949’de verrijkingsdelen. Nieuw was de mogelijkheid om bij de vmbo-examens geschiedenis gebruik te maken van het woordenboek. Besproken in dit artikel wordt alleen het papieren centrale examen geschiedenis 2007 gl/tl. De papieren en digitale centrale examens voor bb en kb zijn buiten beschouwing gelaten. De gegevens betreffen aantal kandidaten, betrouwbaarheid, percentage onvoldoenden en gemiddeld cijfer. Het artikel gaat ook in op de taligheid van de bronnen, op de meningen van de docenten (forum VGN) en op enkele nader bekeken examenvragen.

Download