Sluiten

Historisch Overzicht valt goed in vmbo-examen - De vmbo-examens van 2008

Datum:
1 juni 2008
Auteur:
Auteur: Kurstjens, H.
Opdrachtgever:
Cito

Uit: Kleio, jaargang 49, 2008, nr. 6, 35-37

 

In dit artikel lees je over de resultaten van de centrale examens geschiedenis 2008 vmbo eerste tijdvak aan de hand van de steekproefgegevens die Cito verzameld heeft. De examens bestonden uit het ‘oude’ onderwerp ‘Staatsinrichting’ en het ‘nieuwe’ onderwerp ‘Historisch Overzicht vanaf 1900’. (Voor tl kwamen daar nog drie verdiepingsthema’s van het verrijkingsdeel bij.) Besproken in dit artikel wordt alleen het papieren centrale examen geschiedenis 2008 gl/tl. De papieren en digitale centrale examens voor bb en kb zijn buiten beschouwing gelaten. De gegevens betreffen aantal kandidaten, betrouwbaarheid, percentage onvoldoenden en gemiddeld cijfer. Het artikel gaat ook in op de meningen van de docenten (forum VGN) en op enkele nader bekeken examenvragen.

Download