Sluiten

Goed te doen en toch te moeilijk - De vmbo-examens van 2009

Datum:
1 juni 2009
Auteur:
Auteur: Kurstjens, H.
Opdrachtgever:
Cito

Uit: Kleio, jaargang 50, 2009, nr. 6, 26-29

 

In dit artikel lees je over de resultaten van de centrale examens geschiedenis 2009 vmbo eerste tijdvak aan de hand van de steekproefgegevens die Cito verzameld heeft. Steeds meer vmbo-leerlingen kiezen het vak geschiedenis (2004-2009, zie de grafieken in het artikel). Twee onderwerpen stonden centraal: Staatsinrichting en Historisch Overzicht. Deze zullen ook de komende jaren centraal staan in de centrale examens geschiedenis. Besproken in dit artikel wordt alleen het papieren centrale examen geschiedenis 2009 gl/tl. De papieren en digitale centrale examens voor bb en kb zijn buiten beschouwing gelaten. De gegevens betreffen aantal kandidaten, betrouwbaarheid, percentage onvoldoenden en gemiddeld cijfer. Het artikel gaat ook in op de taligheid van de examens, op de meningen van de docenten (forum VGN) en op enkele nader bekeken examenvragen. Ook is informatie opgenomen die van belang is voor het examen van 2010 (Septembermededeling 2009).

Download