Sluiten

Pittig, maar wel echt geschiedenis! - De vmbo-examens van 2010

Datum:
1 juni 2010
Auteur:
Auteur: Kurstjens, H.
Opdrachtgever:
Cito

Uit: Kleio, jaargang 51, 2010, nr. 8, 19-23

 

In dit artikel lees je over de resultaten van de centrale examens geschiedenis 2010 vmbo eerste tijdvak aan de hand van de steekproefgegevens die Cito verzameld heeft. De reacties dat het examen weer over ‘echte geschiedenis’ ging, stemmen tot tevredenheid. De examens deden recht aan het geleerde en aan het niveau van de leerlingen in de verschillende leerwegen van het vmbo. Voor het derde achtereenvolgende jaar waren ‘Staatsinrichting’ en ‘Historisch overzicht vanaf 1900’ de twee thema’s. Besproken in dit artikel wordt alleen het papieren centrale examen geschiedenis 2010 gl/tl. De papieren en digitale centrale examens voor bb en kb zijn buiten beschouwing gelaten. De gegevens betreffen aantal kandidaten, betrouwbaarheid, percentage onvoldoenden en gemiddeld cijfer. Het artikel gaat ook in op de taligheid van de examens, op de meningen van de docenten (forum VGN) en op enkele nader bekeken examenvragen.

Download