Sluiten

‘Niet gemakkelijk, maar wel goed te doen’ - De vmbo-examens geschiedenis van 2011

Datum:
1 juni 2011
Auteur:
Auteur: Kurstjens, H.
Opdrachtgever:
Cito

Uit: Kleio, jaargang 52, 2011, nr. 6, 42-45

 

In dit artikel lees je over de resultaten van de centrale examens geschiedenis 2011 vmbo eerste tijdvak aan de hand van de steekproefgegevens die Cito verzameld heeft. De examenonderwerpen ‘Staatsinrichting’ en ‘Historisch overzicht vanaf 1900’ blijken voor het vmbo gesneden koek te zijn. Docenten en leerlingen weten waar ze aan toe zijn. De ontwikkeling naar digitale afname van examens zet door. Er is brede steun vanuit het veld voor de huidige examenonderwerpen, maar het examenprogramma zelf lijkt aan revisie toe. Besproken in dit artikel wordt alleen het papieren centrale examen geschiedenis 2011 gl/tl. De papieren en digitale centrale examens voor bb en kb zijn buiten beschouwing gelaten. De gegevens betreffen aantal kandidaten, betrouwbaarheid, percentage onvoldoenden en gemiddeld cijfer. Het artikel gaat ook in op de taligheid van de examens, op de meningen van de docenten (forum VGN) en op enkele nader bekeken examenvragen.

Download