Sluiten

De Olympische Spelen, het WK-voetbal en meer - De vmbo-examens geschiedenis van 2013

Datum:
1 juni 2013
Auteur:
Auteur: Kurstjens, H.
Opdrachtgever:
Cito

Uit: Kleio, jaargang 54, 2013, nr. 5, 18-21

 

In dit artikel lees je over de resultaten van de centrale examens geschiedenis 2013 vmbo eerste tijdvak aan de hand van de steekproefgegevens die Cito verzameld heeft. In tien jaar tijd steeg het aantal leerlingen geschiedenis van dertien- naar twintigduizend. Voor het eerst waren er in 2013 meer leerlingen geschiedenis in tl dan in vwo. Besproken wordt alleen het papieren centrale examen geschiedenis 2013 gl/tl. De papieren en digitale centrale examens voor bb en kb zijn buiten beschouwing gelaten. De gegevens betreffen aantal kandidaten, betrouwbaarheid, percentage onvoldoenden en gemiddeld cijfer. Het artikel gaat ook in op de taligheid van de examens, op de meningen van de docenten (forum VGN) en op enkele nader bekeken examenvragen.

Download